HTML Formlar

Formlar, web sayfası tasarlayan kişi veya şirketlerle internet kullanıcıları arasındaki
veri alışverişini sağlamak için ideal bir araçtır.

Formlar iki yönlü olarak çalışır; web tarayıcı tarafından ekranda oluşturulan görüntü, kullanıcı tarafından doldurulduktan sonra gönderilir ve web tarayıcı bu bilgileri alarak sunucuda çalıştırılan bir programa iletir. Program bilgileri değerlendirdikten sonra gerekli işlemleri yapar.

Bir form oluşturmak için <form>...</form> etiketleri arasına istenilen kontroller input etiketi sayesinde belirtilir. Kontrollerden toplanan bilgilerin nasıl değerlendirileceği form etiketinin içinde gösterilir.

Genel kullanım
 

<form action=url method=get-post target=pencere>...</form>Action Formdan girilecek bilgilerin değerlendirileceği dosyanın tam yolunu gösterir.

Method Formdan girilecek bilgilerin değerlendirici dosyaya gönderilme yöntemini belirtir.
GET değeri verildiğinde kontrollere girilen içerik o anda bulunulan adrese eklenip değerlendiriciye gönderilir. POST değeri ise form içeriğini direkt olarak değerlendiriciye yönlendirir.

Target Form değerlendirici tarafından kullanıcıya geri gönderilen yanıtın hangi pencerede
belireceğini gösterir. Pencere isimleri HTML 1 modülü bağlantılar konusunda da
gösterdiğimiz _blank , _top gibi değerlerden biri olabilir.

<input> Genel amaçlı bir form etiketidir. Sonlandırıcı etiketi yoktur. Girdi türü type öğesinde
belirtilerek farklı girdilerin alınmasını sağlar.

Genel kullanımı:
 

<INPUT ALIGN="konum" [CHECKED] MAXLENGTH="uzunluk" NAME="isim" SIZE="boyut" TYPE="tip" VALUE="değer" SRC "image">Kullanılacak Parametre Görevi
ALIGN Elemanın form üzerinde nasıl konumlanacağını belirtmek için
kullanılır (left, center, right). Eğer type değeri bir resim olarak
atanırsa bir sonraki satırın resme göre nasıl yerleştirileceğini
belirler. Top, middle veya bottom değerlerinden birini alabilir.

CHECKED Kontrol olarak bir işaretleme veya seçim kutusu
kullanıldığında CHECKED değeri bu kutuların işaretlenmiş
olarak karşımıza gelmesini sağlar.

MAXLENGTH text ve password elemanlarında girilebilecek en çok
karakter sayısını belirtmek için kullanılır. Öntanımlı değeri
sınırsızdır.

NAME Girilen verinin hangi değişken ismi altında
değerlendirileceğini belirtmek için kullanılır. Mutlaka
belirtilmelidir.

SIZE text ve password elemanlarında karakter sayısını,
diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için
kullanılır.

SRC "image" elemanında resim dosyasını belirtmek için kullanılır.
TYPE Eleman türü belirtilir. text, password, checkbox, radio,
submit, reset, file, hidden, image, button değerlerinden biri
kullanılır.

Form Nesneleri
CheckBox Formumuza onay kutuları eklemek için kullanılır.

 

<HTML>
<body >
<FORM ACTION=' http://sitem.com/form.php' METHOD=POST>
<input type="checkbox" name="kutu1" checked="on"> HTML<br>
<input type="checkbox" name="kutu2"> PHP<br>
<input type="checkbox" name="kutu3"> MySQL
</FORM>
</body>
</HTML>Radio Kullanıcının birçok seçenek içerisinden bir tanesini seçebilmesine olanak tanır. Grup
içindeki radio kontrolleri her zaman aynı ismi taşımalı, değerleri ise value değerine atanmalıdır.

Text Kullanıcıdan tek satırlık veri alınmasına olanak tanır. Size ve maxlength takıları, bu
kontrolle birlikte kullanılabilir.

Image Bir resmi ifade eder ve üzerine tıklandığında form değerlerini sunucuya yollar.
Genellikle bu amaçla kullanılsa da istenilirse kullanıcının resmin hangi x ve y noktalarına dokunduğu öğrenilebilir. Bu tag src ile birlikte kullanılır ve src komutu resmin bulunduğu
URL'yi göstermelidir.

Password Formumuza parola yazılabilecek alan eklemek için kullanılır. text elemanından
farklı olarak bu alana girilen karakter aşağıdaki gibi gösterilir. Bu * işareti de olabilir.

 

<HTML>
<body >
<FORM ACTION=' http://sitem.com/form.php' METHOD=POST>
<input type="radio" name="kutu" value="1"> HTML<br>
<input type="radio" name="kutu" value="2"> PHP<br>
<input type="radio" name="kutu" value="3"> MySQL</FORM>
</body>
</HTML>
Adı: <input type="text" name="firstname"><br>
Soyadı: <input type="text" name="lastname">
Kullanıcı:
<input type="text" name="username"><br>
Parola:
<input type="password" name="password">
<input type="submit" name="submit" value="Gönder">
</FORM>
</body>
</html>
 
Textarea Metin alanı anlamına gelen bu kelime formunuza yazı yazılabilecek alan eklemek için kullanılır. Yardımcı öğeler olarak rows ve cols kullanılır.

Reset Tıklandığında form içeriğini temizler. Kullanıcının formu tekrar doldurmasını sağlar.

Submit Form içeriğini sunucuya yollar. Value değeri kullanılarak üzerindeki yazı değiştirilebilir.

Uygulama

 

<html>
<head><title>Form Etiketleri</title><head><body>
<h1> Sanal Sınıf</h1>
<form action="http://sitem.com/form.php" method="post"><br>
Kullanıcı Adı:<input type="text" name="ad"><br>
E-posta Adresi:<input type="text" name="eposta"><br>
İletmek istediğiniz mesaj varsa aşağıdaki alanı kullanınız.
<textarea name="mesaj" rows="10" cols="50"><br>
<input type="reset" name="reset" value="Temizle">
<input type="submit" name="submit" value="Gönder">
</FORM>
</body>
</html>


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol