HTML Gelişmiş

HTML'de harfleri koyu, eğik veya altı çizili yapmaya yarayan komutları görmüştük. Aşağıda hem daha önce gördüklerimiz, hem de yeni göreceğimiz kodlar yer alıyor:


<b></b>
 


Harfleri koyulaştırır.(bold)
 


<strong></strong>
 


Harfleri koyulaştırır.
 


<big></big>
 


Harflerin boyutunu büyütür.
 


<small></small>
 


Harflerin boyutunu küçültür.
 


<em></em>
 


Harfleri eğik hale getirir.(emphasized)
 


<i></i>
 


Harfleri eğik hale getirir.(italic)
 


<sub></sub>
 


Harfleri alt simge haline getirir. (subscript)Örn: O2
 


<sup></sup>
 


Harfleri üst simge haline getirir. (superscript)Örn: m² gibi
 


<del></del>
 


Harfleri üstü çizili hale getirir. (deleted)
 


<ins></ins>
 


Harfleri altı çizili hale getirir. (inserted)
 


<u></u>
 


Harfleri altı çizili hale getirir.(underlined)
 


<!-- -->
 


HTML açıklamalrı <!-- ile başlar ve --> ile biter. Bu iki tag arasında kalan bütün yazılar browser tarafından ihmal edilir
 


<nobr></nobr>
 


Hiçbir zaman yeni satıra geçmiyor.
 


<strike> </strike>
 


Üzeri çizili yazı oluşturmak için kullanılır. Aynı işi <s></s> yapmaktadır.
 


<pre> </pre>
 


Yazıların göruntüsünde ayarlama yapılmaz. Yani birden fazla boşluk varsa bunlar bir tane olacak şekilde azaltılmaz.
 


<tt></tt>
 


Arasına yazılan metni "teletip metin" moduna çevirir.
 


<address></address>
 


Adres bölümleri için kullanılır. Genelde italik olarak render edilir.
 


<bdo dir="rtl"></bdo>
 


Arasına yazılan metinsel ifadeyi tersine çevirir. "Banu"'yu "unaB" yapar. Bu kod olmasaydı, insanoğlu n'apardı bilemiyorum.
 


<code></code>
 


Arasına yazılan metni "code" (kod) moduna çevirir. program kodlarını web sayfasına yazacaksanız,
 


<ACRONYM TITLE="x"> </ACRONYM>
 


Arasında kalan metin genellikle bir kısaltmadır. Mause imleci kısaltmanın üzerine geldiğinde kısaltmanın manası görüntülenir. Bunun için x yerine kısaltmanın açılım
 


<kbd></kbd>
 


Arasına yazılan metni "keyboard" (klavye/daktilo) moduna çevirir.
 


<sample></sample>
 


Arasına yazılan metni "sample" (örnek) moduna çevirir.
 


<abbr></abbr>
 


Arasına yazılan metni yine kısaltma moduna çevirir.
 


<blink> ve </blink>
 


arasındaki yazılar ise yanıp söner
 


&nbsp
 


(Birden fazla Boşluk vermek) Bir karakterden daha fazla boşluk vermek için kullanılır. 
 


<blockquote></blockquote>
 


Kenardan 40 piksel daha içeriye yazı yazmanızı sağlar
 


<SPAN>…</SPAN>
 


bir dokümanin küçük bir kismini kendi blogu içine alir. <DIV> gibi
 


<blink></blink>
 


Yanıp Sönen Yazı Yapmak İçin..
 


<CITE> </CITE>
 


<i></i> tagında olduğu gibi italik yazı yazmaya yarar..
 * <abbr title="abbreviation">abbreviation Örneği.</abbr>
 

abbreviation...

* <acronym title="acronym">Acronym Uygulaması...</acronym> 
Acronym... 

* <kbd>Keyboard Şeklinde Yazı</kbd>
Keyboard Şeklinde yazı 

* <span title="Title Yazı Açıklama">Span Örneği</span>

Span Örneği

* <strong>Strong Yazı</strong>
 

Strong Yazı

* <del>STRIKETHROUGH</del>
 

STRIKETHROUGH

* Blok Başlanğıç<blockquote> blockquote Yazı</blockquote>Block Sonu
Blok Başlanğıç

blockquote Yazı

Block Sonu 

* <blink>Blinking YAzı Yanıp Sönen</blink>
Blinking Yazı Yanıp Sönen 

* <small>Small Küçük YAzı</small>
Small Küçük YAzı 

* <big>Big Büyük Yazı</big>
Big Büyük Yazı 

* O<sub>2</sub> 
O2 
* X<sup>2</sup> 
X2 

* <b>Bold Koyu Yazı</b>
Bold Koyu Yazı 

*<u>Underline text</u>
Underline text 

* <i>İtalic Text</i>
İtalic Text 

* <address> ADDRESS </address>
 

ADDRESS


* Pre Uygulaması
 

               ----|---
/ | /
/ | /
/____|/____
/| /
/ | /
/__|__/*<code><% ...%></code>
<% ...%> 

*<tt>typewriter yazı</tt>
typewriter yazı
 

*<CITE>italik Yazı Yazmak İçin.</CITE>
italik Yazı Yazmak İçin. 

*<bdo dir="rtl">Sağdan Sola Doğru Okuyunuz</bdo>
Sağdan Sola Doğru Okuyunu 

*<S>Altı Çizğili Yazı Yapmak.</S>


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol