Java Script Yazım Kuralları

Bu sayfamızda JavaScript`in yazım kuralları üzerinde duracağız. JavaScript`te hata yapmanın bedeli çok ağırdır. Nerede hata yaptığınızı bulmak uzun zaman alır. (Bunun için JavaScript editörleri vardır, siteden çekebilirsiniz.) 

JavaScript tıpkı HTML gibi bırakılan boşlukları dikkate almaz. Yani sayi=5 ile sayi = 5 arasında fark gözetmez. 

JavaScript`te komutlar ; (noktalı virgül) işareti konularak yanyana yazılabilir. Aynı satırda olmasa da her komuttan sonra ; işareti koymak yararlıdır, kodlar arasında ayıraç vazifesi görür. Gerçi ben pek yapmıyorum ama istiyorsanız siz yapın. 

JavaScript Nesnelerine İsim Koyma 

JavaScript nesnelerine isim koyarken aklımızdan çıkarmamamız gerekenlerin başında, JavaScript`in küçük harf, büyük harf ayrımı yaptığıdır. Mesela AritmetikOrtalama() isimli bir fonksiyonu daha sonra aritmetikortalama() ismiyle çağıramayız. JavaScript bu durumu iki ayrı fonksiyon gibi değerlendirir. 

JavaScript nesnelerinin (değişken, fonksiyon vb.) ismi bir sayıyla başlamaz ama sonraki karakterler sayı olabilir; arada boşluk bırakılmaz, boşluk yerine _ işareti kullanılır. Bunları değişkenler konusunda anlatmıştık. JavaScript nesneleri bu kurallara uygun her kelimeyi isim olarak alması da söz konusu değil, JavaScript komutlarını, nesne ismi olarak kullanamayız. Bazı isimlerde daha sonra komut olarak JavaScript`e girer diye ayrılmıştır ve onlarda nesne ismi olarak kullanılamaz. Nesne ismi olarak kullanılamayan bu kodları aşağıda listeledim: 

abstract 

alert 

arguments 

Array 

blur 

boolean 

Boolean 

break 

byte 

callee 

caller 

captureEvents 

case 

catch 

char 

class 

clearInterval 

clearTimeout 

close 

closed 

confirm 

const 

constructor 

continue 

Date 

debugger 

default 

defaultStatus 

delete 

do 

document 

double 

else 

enum 

escape 

eval 

export 

extends 

FALSE 

final 

finally 

find 

float 

focus 

for 

frames Function 

function 

goto 

history 

home 

if 

implements 

import 

in 

infinity 

innerHeight 

innerWidth 

instanceof 

int 

interface 

isFinite 

isNaN 

java 

length 

location 

locationbar 

long 

Math 

menubar 

moveBy 

moveTo 

name 

NaN 

native 

netscape 

new 

null 

Number 

Object 

open 

opener 

outerHeight 

outerWidth 

package 

Packages 

pageXOffset 

pageYOffset 

parent 

parseFloat 

parseInt 

personalbar print 

private 

prompt 

protected 

prototype 

public 

RegExp 

releaseEvents 

resizeBy 

resizeTo 

return 

routeEvent 

scroll 

scrollbars 

scrollBy 

ScrollTo 

self 

setInterval 

setTimeout 

short 

static 

status 

statusbar 

stop 

String 

super 

switch 

synchronized 

this 

throw 

throws 

toolbar 

top 

toString 

transient 

TRUE 

try 

typeof 

unescape 

unwatch 

valueOf 

var 

void 

watch 

while 

window 

with 
JavaScript`te Özel İşaret Gösterimi 

JavaScript`te HTML nesnesini ifade ederken bazı özel işaretlerin önlerine işareti koymalıyız. 


Javascript:
<html> 
<head> 
<title>JavaScript Uygulaması</title> 
</head> 
<body> 

<script language="JavaScript"> 
document.write ("Ali`nin köpeği "Hav hav!" dedi."); 
</script> 

</body> 
</html>Bu uygulama çalışmaz ve JavaScript hatası verir. Bu kodda JavaScript içiçe tırnakları, ayrı ayrı tırnak işareti olarak görür. Doğrusu şöyle yazılır: 


Javascript:
<html> 
<head> 
<title>JavaScript Uygulaması</title> 
</head> 
<body> 

<script language="JavaScript"> 
document.write ("Ali`nin köpeği "Hav hav!" dedi."); 
</script> 

</body> 
</html>JavaScript`te ` (tek tırnak) işareti ile " (çift tırnak) işareti arasında işlevsel bakımdan bir fark yoktur. Ancak içiçe tırnak kullanılan durumlarda içtekini başka, dıştakini başka tırnak işaretiyle göstermek yararlıdır. Örneğin: 

<input type="button" value="Bas" onclick="alert(`Düğmeye Bastınız!`);"> 

Burada " (çift tırnak) işaretiyle JavaScript ifadesi HTML parametresine tanıtılmış oluyor. ` (tek tırnak) ifadesi ile JavaScript kodunun yazdırdığı metin belirtilmiş oluyor. Böylece hangi tırnağın nerede bittiği konusunda herhangi bir karışıklık olmuyor. 

Yorum Kodları 

JavaScript ile yapacağımız programlar bazen o kadar büyük ve karmaşık olur ki, neler yaptığımızı biz bile unuturuz. Gerek sonradan hatırlamak için, gerekse bizden başka kodları okuyacak olanlara yardımcı olmak için, kodların arasına bazı notlar düşeriz. Bu tür notları doğrudan yazarsanız JavaScript hatasına sebep olur veya programınızın işlevini değiştirirsiniz. Bu notları düşmek için not satırı önüne // işaretini koyarız. Bu işaret bir satırlık not bırakmamızı sağlar ve JavaScript kodlarını etkilemez: 


Javascript:
<html> 
<head> 
<title>JavaScript Uygulaması</title> 
</head> 
<body> 

<script language="JavaScript"> 
//Bu uygulama JavaScript yazım kuralları üzerinedir. 
document.write ("Ali`nin köpeği "Hav hav!" dedi."); 
</script> 

</body> 
</html>Bazen düşeceğimiz not birkaç satırdan oluşabilir. Bu durumda not /*...*/ işaretleri arasına yazılır. 


Javascript:
<html> 
<head> 
<title>JavaScript Uygulaması</title> 
</head> 
<body> 

<script language="JavaScript"> 
/*Bu uygulama JavaScript yazım kuralları üzerinedir. 
İtiraf edeyim ki pek iyi bir uygulama olmadı, 
Ali`ymiş, yok efendim köpeği hav hav dermiş. 
İlkokul uygulamalarına benzedi.*/ 
document.write ("Ali`nin köpeği "Hav hav!" dedi."); 
</script> 

</body> 
</html>JavaScript`in gözatıcı (browser) tarafından derlendiğini daha önce söylemiştim. Ancak bazı kişisel gözatıcılar ve eski sürüm gözatıcılar JavaScript`i desteklemiyor ve sayfada hatalar veriyor. Bu tip gözatıcıların JavaScript kodlarını tanıması için elimizden gelen birşey yok. Ama hiç olmazsa sayfada hataya neden olmamak için HTML`in <!-- yorum kodu kullanılır. Ayrıca yeni sürümlerin kodu görebilmesi için // yorum kodları da gereklidir. Eski sürüm gözatıcılar veya JavaScript`i desteklemeyen kişisel gözatıcılar JavaScript kodlarını HTML yorumu olarak görür ve sayfada bozulmaya neden olmaz; kullanıcı JavaScript`in faydalarından yararlanamasa da, sayfayı düzgün bir şekilde görür. Aşağıda bunun nasıl yapıldığını görüyorsunuz. 


Javascript:
<html> 
<head> 
<title>JavaScript Uygulaması</title> 
</head> 
<body> 

<script language="JavaScript"> 
<!-- Eski sürüm gözatıcılardan JS kodlarını saklayalım. 
//Şimdi normal kodları yazabiliriz. 
document.write ("Ali`nin köpeği "Hav hav!" dedi."); 
//--> 

</script> 
</body> 
</html>

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol